La Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través del Convenio de Colaboración con el Concello de Ferrol, una ayuda económica de 3.000€ destinados a “Fomentar Actividades que Melloren as Condicións de Empregabilidade das Persoas Afectadas por un Trastorno Mental” a través do Obradoiro de Horticultura Ecolóxica.