Acción Social

Ayudas de la Consellería de Política Social

CASTELLANO Convenio de Colaboración con la Consellería de Política Social e…


Ayudas de la Consellería de Política Social

CASTELLANO Ayuda de 49.250,00 euros en el año 2023 destinada a la adquisición…


Ayudas de la Consellería de Política Social

CASTELLANO La Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través de…


Ayudas de la Consellería de Política Social

La Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través de la…


Consellería de Política Social da Xunta de Galicia

Ayudas de la Consellería de Política Social

La Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través de la…


Ayudas de la Consellería de Política Social

La Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través de la…


Consellería de Política Social da Xunta de Galicia

Axudas da Consellería de Política Social

A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través da Consellería…


Programa de Información e asesoramento a familias e a persoas con enfermidade mental

A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través da Consellería…


Programa de Atención a Domicilio no rural

A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través da Consellería…


Axuda económica do Concello de Narón

A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través do Convenio de…