Saúde Mental Feafes Galicia

Ayudas de la Consellería de Política Social

CASTELLANO La Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través de…


Ayudas de la Consellería de Política Social

CASTELLANO La Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través de…


Ayudas de la Consellería de Política Social

La Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través de la…


Consellería de Política Social da Xunta de Galicia

Ayudas de la Consellería de Política Social

La Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través de la…


Ayudas de la Consellería de Política Social

La Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través de la…


Programas Próxima, Emociona e Investimento

A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe un total de 12.000 a…


Consellería de Política Social da Xunta de Galicia

Axudas da Consellería de Política Social

A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través da Consellería…


Programa de Información e asesoramento a familias e a persoas con enfermidade mental

A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través da Consellería…


Programa de Atención a Domicilio no rural

A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través da Consellería…