Axudas e convenios

Programas Próxima, Emociona e Investimento

A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe un total de 12.000 a…


Axuda económica do Concello de Narón

A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través do Convenio de…


Subvencións - Deputación Provincial A Coruña

FOIE/2020 A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través da…


Consellería de Política Social da Xunta de Galicia

Axudas da Consellería de Política Social

A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través da Consellería…


Concello de Ferrol

La Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través de o Convenio…


Programas do I.R.P.F. – Xunta de Galicia

No ano 2020, Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través de…


baile

Programas de Cooperación

En el año 2019 recibimos de la Consellería de Economía, Empleo e Industria de…


Subvención Concello das Pontes

La asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe del Concello das…


Subvención Programa de Hábitos Saudables do Concello de Narón

O pasado mes de decembro o Concello de Narón aprobou unha subvención de 2.999€…


Programas de cooperación

No ano 2018 recibimos da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta…