A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través do Concello de As Pontes unha axuda económica de 2.000€ para o “Proyecto de Difusión da Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal”