A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través do Convenio de Colaboración co Concello de Ferrol, unha axuda económica de 3.000€ .