A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través do Convenio de Colaboración en Materia de Acción Social co Concello de Narón, unha axuda económica de 12.000€ .