No boletín provincial da Coruña de xoves 11 de outubro sae publicada a resolución definitiva das convocatorias xerais de axudas 2018. A nosa entidade recibirá as seguintes axudas para:

  • “Proxecto de mantemento dos talleres ocupacionais dos Centros de Rehabilitación Psicosocial e Laboral da entidade Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal”. Importe concedido 10.000 €. Porcentaxe de financiamento por parte da Deputación 0,6691.
  • “Renovación e ampliación dos equipamentos de mobiliario e material ofimático dos dispositivos asistenciais da entidade Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal”. Importe concedido: 6.300 €. Porcentaxe de financiamento por parte da Deputación: 0,7778.