La Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través de o Convenio de Colaboración con o Concello de Ferrol, unha axuda económica de 3.000€ destinados a “Fomentar Actividades que Melloren as Condicións de Empregabilidade dás Persoas Afectadas por un Trastorno Mental” a través do Obradoiro de Horticultura Ecolóxica.