A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través da Xunta de Galicia, mediante a Convocatoria de subvención del IRPF unha axuda económica de 3.750,47€€ para o “Programa Capacita Saúde Mental”.