Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao Programa FOIE: convocatoria do programa de subvención a entidades sen fin de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2017.

Obxecto: Mellora dos equipamentos das tres vivendas protexidas que xestiona a entidade “Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal”

Cantidade concedida: 3.900,00 €