A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través da Xunta de Galicia, mediante a Convocatoria de subvención del IRPF unha axuda económica de 2.754,00€ para o “Programa Incorpora Saúde Mental”.