A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través da Xunta de Galicia, mediante a Convocatoria de subvención del IRPF unha auda económica de 7.692,70€ para o “Programa Respira Saúde Mental”.