A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe un total de 12.000 a través da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia e Saúde Mental Feafes Galicia para a realización dos devanditos programas, dirixidos ao apoio emocional das persoas con problemas de saúde mental, así como atención domiciliaria e espazos de convivencia.