A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través da Deputación Provincial da Coruña, dentro da Convotatoria do Programa de Subvencións a Entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de Servizo Sociais unha axuda económica de 6.852,02€ para o “Proxecto de Acondicionamento en equipamentos e centros.”