A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través da Deputación Provincial da Coruña, dentro da Convotatoria do Programa de Subvencións a Entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de Servizo Sociais unha axuda económica de 20.166,67€ para o “Proxecto de Mantemento dos talleres ocupacionais do Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral”.