Convenio de colaboración entre a Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal e a FUNDACIÓN BANCARIA “ LA CAIXA”, en base ao proxecto “Mellora dos servizos de rehabilitación psicosocial e laboral para persoas con enfermidade mental na comarca de Ortegal ” presentado pola nosa entidade en participado co Concello de Cerdido.

A achega económica concedida ascende a 27.800 €. A vixencia temporal do convenio abarca desde a firma do mesmo o 4 de outubro de 2018 ata o 30 de novembro de 2019.

Actualizado (Mércores, 31 de Outubro de 2018 12:20)