Boletín de Novas

Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. Contratación de dous traballadores desempregados

Por resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria, Secretaría Xeral de Emprego, de 19/12/2017, a Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal, en calidade de entidade sen ánimo de lucro, recibe unha subvención ( exp. 352A 2017/251-0) para a contratación de traballadores desempregados...